Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1.1. Właścicielem portalu internetowego www.megastal.pl (zwanym dalej Portalem Internetowym) jest:

Pleszewska Fabryka Ekologicznych Kotłów C.O.
ul. Szenica 15
63-300 Pleszew
NIP: 617-220-67-88
1.2. Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Portalu Internetowego Megastal.pl, do którego prowadzi domena www.megastal.pl.

1.3. Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w portalu są własnością ich prawnych właścicieli.

1.4. Zdjęcia oraz opisy produktów są własnością firmy Pleszewska Fabryka Ekologicznych Kotłów C.O. lub współpracujących z nią przedsiębiorstw. Powielanie materiałów wymaga zgody administratora serwisu.

2. Przyjęcie i realizacja zamówienia

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który znajduje się na stronie portalu internetowego.

2.2. Złożenie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez wysłanie odpowiednich informacji pocztą elektroniczną, a w niektórych przypadkach będzie wymagać potwierdzenia telefonicznego przez właściciela portalu internetowego.

2.3. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią.

2.4. Faktury VAT wystawiamy na życzenie klienta.

2.5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT.

2.6. Realizacja złożonego zamówienia odbywa się w ciągu 14 dni roboczych od daty jego złożenia (w większości przypadków zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych). W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji zamówienia może ulec wydłuzeniu, o czym Klient kazdorazowo zostanie poinformowany, a wtedy ma On prawo odstąpić od umowy.

2.7. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z właścicielem sklepu i możliwe do wykonania jest tylko wtedy, gdy towar nie został wysłany do Klienta.

2.8. W przypadku braku towaru lub jego wycofaniu z rynku zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niezwłocznie przekażemy Klientowi informację o zajściu takiej sytuacji.

2.9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.

2.10. Istnieje możliwość instalacji i konfiguracji zamówionego pieca. Kwotę za taką usługę ustalamy telefonicznie.

3. Wysyłka i płatność

3.1. Przesyłka towaru odbywa się za pomocą firm kurierskich lub transportem własnym na terenie całej RP.

3.2. Koszt dostawy zamówienia o wartości powyżej 3000 zł jest zawarty w cenie.

3.3. Płatność za zamówiony towar może odbywać się za pobraniem przy dostarczeniu towaru lub za pomocą płatności internetowych realizowanych przy współpracy z serwisem Przelewy 24

3.4. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym.

4. Reklamacje, zwroty i gwarancje

4.1. Podczas odbioru przesyłki do Klienta należy sprawdzenie jej stanu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić „protokół szkodowy” wraz w kurierem.

4.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

4.3. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zakupu towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie tego faktu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym.

4.4. Zwrot towaru następuje po okazaniu dokumentu zakupu, natomiast zwrot środków pieniężnych do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do innych celów niż tych związanych z realizacją zamówienia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

6.2. Treść Portalu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

6.3. Właściciel Portalu Internetowego www.megastal.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


x